Công ty Vệ Sinh TP HCM, Dịch vụ Vệ Sinh TP HCM

http://congtyvesinhtphcm.com


Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo yêu cầu

Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo yêu cầu:
- Dịch vụ vệ sinh 1 lần hoặc định kỳ cho các khu vực công cộng
- Dịch vụ bên ngoài toà nhà: lau kính cao bên ngoài
Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo yêu cầu

Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo yêu cầu:
- Dịch vụ vệ sinh 1 lần hoặc định kỳ cho các khu vực công cộng
- Dịch vụ bên ngoài toà nhà: lau kính cao bên ngoài, dịch vụ rửa tường, dịch vụ lau tường
   nhôm, ...
+ Quét mạng nhện, máng đèn, trần nhà
+ Giặt thảm, ghế
+ Làm sạch sàn bằng máy chà sàn,
+ Đánh bóng bảo dưỡng sàn đá
- Dịch vụ tổng vệ sinh
Tổng vệ sinh văn phòng (bên trong, bên ngoài) trước khi đưa vào sử dụng